K O N K U R S za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA -DOKTORSKI STUDIJ

September 13, 2018

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

  1. Kriminalistika - 10 kandidata

  2. Kriminologija - 10 kandidata

  3. Sigurnosne studije - 10 kandidata

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje:

  1. Doktor kriminalističkih nauka/znanosti

  2. Doktor kriminoloških nauka/znanosti

  3. Doktor sigurnosnih nauka/znanosti

TEKST KONKURSA

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020