Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Almira Pustahije

July 9, 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidat mr. Almir Pustahija javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

”Savremeni terorizam i globalizacija”.

 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 18.07.2018. godine u 13:30 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020