PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Kandidat Adnan Fazlić, MA

Dana 09.07.2018. godine u 15:00 sati (Amfiteatar PDS) na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu održati će se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Adnana Fazlića, MA na temu: ”UČINAK VERBALNOG ZASJENJIVANJA NA TAKTIKU PROVOĐENJA RADNJE PREPOZNAVANJA OSOBA U KRIMINALISTIČKOJ PRAKSI”,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

  2. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS