JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANIDATA AHMETA MALOKUA

                                                    UNIVERZITET U SARAJEVU

      FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

                                                               O B J A V LJ U J E

Da će kandidat Ahmet Maloku, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

„Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014.”

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 04.07.2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS