JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANIDATA AHMETA MALOKUA

June 5, 2018

                                                    UNIVERZITET U SARAJEVU

      FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

                                                               O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidat Ahmet Maloku, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

„Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014.”

 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 04.07.2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020