Gostujuća predavanja

U sklopu realizacije nastave na nastavnim predmetima Viktimologija 1, 2 i 3. kod prof.dr. Azre Adžajlić-Dedović gostujući predavači i stručnjaci iz prakse bili su:

1. Dr.sci. Samir Rizvo - predavanje na doktorskom studiju o "Žrtvama trgovine ljudima u Bosni i HercegovinI"

2. Dr.sc. Larisa Velić - predavanje na prvom ciklusu studija "Naknada štete za žrtve krivičnih djela u Bosni i Hercegovini"

2. Dr.sci. Nikolina Pavlović-Grbić - predavanje na prvom siklusu studija "Maloljetnici kao žrtve i počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini"

3. Mr.sci. Dragana Kostić - predavanje na prvom ciklusu studija "Pravna zaštita žrtava prema krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini"

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS