Gostujuća predavanja

June 1, 2018

U sklopu realizacije nastave na nastavnim predmetima Viktimologija 1, 2 i 3. kod prof.dr. Azre Adžajlić-Dedović gostujući predavači i stručnjaci iz prakse bili su:

 

1. Dr.sci. Samir Rizvo - predavanje na doktorskom studiju o "Žrtvama trgovine ljudima u Bosni i HercegovinI"

2. Dr.sc. Larisa Velić - predavanje na prvom ciklusu studija "Naknada štete za žrtve krivičnih djela u Bosni i Hercegovini"

2. Dr.sci. Nikolina Pavlović-Grbić - predavanje na prvom siklusu studija  "Maloljetnici kao žrtve i počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini"

3. Mr.sci. Dragana Kostić - predavanje na prvom ciklusu studija "Pravna zaštita žrtava prema krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini"

 

 

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a