Uvid u izvještaj komisije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Edite Hasković

April 11, 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Edite Hasković na temu: ”11. SEPTEMBAR – POVIJESNA SIGURNOSNA PREKRETNICA” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDATKINJA: mr. sc. Edita Hasković

 

ZAPOSLENA: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”11. SEPTEMBAR – POVIJESNA SIGURNOSNA PREKRETNICA”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Ramo Masleša, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Sigurnosne studije”, mentor;

  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 11.04.2018.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije