Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo

April 6, 2018

Nakon što je u decembru 2016. godine potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u srijedu, 04. aprila 2018. godine Fakultet je sklopio Sporazum i sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisali su dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr Nedžad Korajlić  i policijski komesar Mevludin Halilović.

Ovim sporazumom konkretizuje se zajednička saradnja, te stvara okvir za pružanje različitih edukacija i specijalističkih obuka za pripadnike Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo od strane akademskog osoblja Fakulteta.

 

Potpisivanje sporazuma upriličeno je tokom zvanične posjete dekana Korajlića i njegovih saradnika Upravi policije, nakon čega je održan i radni sastanak na kojem su definisani pravci budućih zajedničkih aktivnosti.

 

Dekan Korajlić i komesar Halilović iskazali su zadovoljstvo zbog sklapanja ovog sporazuma, te naročito istakli obostranu riješenost institucija na čijem se čelu nalaze, da jednim novim, inoviranim pristupom procesu edukacije, te multidisciplinarnom pristupu rješavanja problema u oblasti sigurnosti, daju puni doprinos ukupnom poboljšanju sigurnosne situacije na području Kantona Sarajevo.

Please reload

Izdvajamo