IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE AHMETA MALOKUA

March 23, 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ahmeta Malokua, MA na temu: ”Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014.” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Ahmet Maloku, MA

ZAPOSLEN: Koledž "Gjilani" – Gnjilane, Kosovo

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014.”

KOMISIJA:

  1. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik;

  2. Dr. Alisabri Šabani, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, mentor;

  3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član.

  4. Dr. Darko Datzer, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna (uz izdvojeno mišljenje jednog člana komisije)

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 23.03.2018.

 

Please reload

Izdvajamo