Saradnja Grupacije AS i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

March 16, 2018

Predsjednik Uprave Grupacije AS, gospodin Rusmir Hrvić, posjetio je u ponedjeljak, 12.03.2018. godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Dekan Fakulteta prof. dr Nedžad Korajlić i prodekan za nauku prof. dr Jasmin Ahić upoznali su gospodina Hrvića sa aktivnostima koje predstoje Fakultetu u realizaciji Godišnje Evropske kriminološke konferencije 2018, kao i sa ostalim značajnim projektima koje provodi naš fakultet u narednom periodu.  

Iako je saradnja između Fakulteta i najveće i najuspješnije grupacije u Bosni i Hercegovini već ranije uspostavljena,  ovo je bio prvi radni sastanak koji je upriličen u cilju dogovora konkretnih aktivnosti i podrške AS Group u implementaciji razvojnih planova Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.  Dekan Korajlić sa saradnicima je prezentirao mogućnosti saradnje, te upoznao gospodina Hrvića sa prostornim i kadrovskim kapacitetima kojima raspolaže Fakultet, te ukazao na segmente u kojima bi AS grupacija mogla pomoći našoj ustanovi za dalje unapređenje nastavnog i naučnog procesa koji se odvija u našoj kući. Gospodin Rusmir Hrvić  iskazao je zadovoljstvo zbog dogovorene saradnje, te posebno istakao značaj i važnost podrške privrednog sektora akademskoj zajednici i nužnost jačanja međusobne povezanosti, kada je u pitanju kvalitetno visoko obrazovanje kadrova i njihovog pozicioniranja na tržištu rada, naročito u segmentu korporativne sigurnosti. 

 

Dekan prof. dr Nedžad Korajlić ovom prilikom uručio je gospodinu Hrviću zahvalnicu Fakulteta Grupaciji AS za dosadašnju i buduću uspješnu saradnju, kao i zahvalnicu i značku Fakulteta Rusmiru Hrviću, za njegov lični angažman u uspostavljanju partnerskih odnosa sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
 

Please reload

Izdvajamo