PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Mr. Almir Pustahija

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

22.03.2018. godine u 13:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Mr. sc. Almir Pustahija

TEMA: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA”

KOMISIJA:

  1. Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Međunarodno pravo”, predsjednik;

  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, mentor/član;

  3. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, član;

  4. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Amfiteatar PDS

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS