Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije - Omer Gabela, MA

February 23, 2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Omera Gabele, MA na temu: ”Teorijsko - metodološki aspekti istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Omer Gabela, MA

ZAPOSLEN: Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Teorijsko - metodološki aspekti istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Dževad Termiz, doktor nauka socijalnog rada, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Socijani rad”, mentor;

  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 23.02.2018.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije