Najavljena XVIII godišnja konferencija Evropskog kriminološkog udruženja

U srijedu 10. januara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljena konferencija Crimes against Humans and Crimes against Humanity: Implications for Modern Criminology.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizator je drugog najvećeg kriminološkog događaja na svijetu: XVIII godišnje konferencije Evropskog kriminološkog udruženja (European Society of Criminology) Crimes against Humans and Crimes against Humanity: Implications for Modern Criminology. Ovogodišnja konferencija će biti održana u periodu od 29. 08. do 01. 09. 2018. godine u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, a očekuje se učešće oko 1500 učesnika iz preko 70 država svijeta.

Na konferenciji za medije učestvovali su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, i prof. dr. Almir Maljević, koordinator za međunarodnu saradnju Fakulteta i predsjednik Organizacionog odbora konferencije.

Konferencija ima veliki naučni značaj za Bosnu i Hercegovinu jer u Sarajevo dolaze najveći kriminološki teoretičari u svijetu, autori najpoznatijih i najaktuelnijih teorija kojima se objašnjava ponašanje učinilaca krivičnih djela.

„Ovo je jedan od najvećih događaja na Univerzitetu u Sarajevu u proteklih 20 godina iz oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini, na kojem će prisustvovati naučnici iz više od 70 država, među kojima su najveći stručnjaci iz kriminoloških nauka. To su naučnici čije će se teorije izučavati narednih 100 godina. Upravo na taj način Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu pozicioniraju na svjetskoj naučnoj mapi. Organiziranje ovog događaja je i prilika da pokažemo brojnim naučnicima da je Univerzitet u Sarajevu obrazovno-naučna institucija koja je po svojim organizacijskim kapacitetima ravna bilo kojem univerzitetu u Evropi i svijetu“, naglasio je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj.

Konferencija nosi naziv Crimes against Humans and Crimes against Humanity: Implications for Modern Criminology, a bit će realizirana u okviru četiri plenarne sesije i 300 paralelnih sesija u periodu od četiri dana. Teme koje će biti obrađene obuhvataju brojna pitanja, od svakodnevnog kriminaliteta (imovinskog i sl.), preko organiziranog kriminaliteta, pa sve do najtežih oblika ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. „Ovo je prvi put da Evropsko kriminološko udruženje dodjeljuje organizaciju ovog, za to udruženje izuzetno važnog, u svjetskim razmjerima drugog najvećeg kriminološkog događaja, jednoj instituciji van granica EU. Izuzetno smo ponosni što je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u vrlo kompetitivnom procesu, na međunarodnom nivou, dobio priliku i čast da u ime Evropskog kriminološkog udruženja organizira ovu konferenciju i to u istoj godini u kojoj naš fakultet slavi 25 godina postojanja“, istaknuo je dekan Fakulteta prof. dr. Nedžad Korajlić.

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje oko 1500 učesnika te dolazak predstavnika najvećih izdavačkih kuća poput Oxford University Press, Springer, Routlege i mnogih drugih koje posebnu pažnju posvećuju najnovijim izdanjima i naučnim dostignućima u oblastima u kojima se izučavaju protivpravna ponašanja, prijestupnici i reakcija društva na takva ponašanja.

„Važno je napomenuti da, iako je riječ o kriminološkoj konferenciji, ova konferencija okuplja ne samo kriminologe nego i pravnike, sociologe, psihologe, socijalne radnike, kriminaliste, viktimologe, predstavnike sigurnosnih i policijskih agencija, tužilaštava, sudova, kazneno-popravnih ustanova. Zapravo, ona okuplja sve one koji se na bilo koji način bave istraživanjem, izučavanjem bilo čega vezanog za protivpravno ponašanje čovjeka. Neki nastoje da razumiju strukturu i dinamiku protivpravnog ponašanja, drugi žele da otkriju njegove uzroke, a treći nastoje da otkriju koje su to najefikasnije metode prevencije ili suprotstavljanja protivpravnom ponašanju modernog čovjeka“, dodao je prof. dr. Almir Maljević.

Ovaj važan događaj kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za Bosnu i Hercegovinu inspirirat će mlade ljude u Bosni i Hercegovini da se aktivnije uključe u proces studiranja, kritičkog promišljanja, razvijanja brojnih ideja, te na taj način doprinijeti razvoju nauke u Bosni i Hercegovini.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS