Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH

December 20, 2017

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Nedžad Korajlić, i direktor  Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, Arben Murtezić, potpisali su u srijedu, 20.12.2017. godine Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.

 

Ovim sporazumom otvara se mogućnost zajedničkog organizovanja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, kao i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Također, sporazum podrazumijeva izradu zajedničkih istraživačkih projekata, te programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrovima, kao i razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima.

 

Potpisivanje sporazuma upriličeno je tokom zvanične posjete rukovodstva CEST-a Fakultetu, nakon čega je održan i radni sastanak na kome su definisani pravci budućih zajedničkih aktivnosti.

 

Dekan Korajlić i direktor Murtezić istakli su zadovoljstvo zbog sklapanja ovog sporazuma, te naglasili da je sporazum već rezultirao konkretnim aktivnostima. Naime, Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH zvanični je partner u realizaciji Zimske škole „Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“ koju zajednički organizuju Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i MICROSOFT Bosna i Hercegovina od 19. januara 2018. godine. Korajlić i Murtezić su posebno istakli zadovoljstvo zbog ove vrste akademske saradnje i izrazili nadu da je ovo samo početak brojnih partnerskih aktivnosti u budućnosti.

 

 

Please reload

Izdvajamo