Posjeta Direkciji za zaštitu i spašavanje Makedonije

U okviru brojnih aktivnosti koje je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu imao tokom boravka u Makedoniji, realizirana je i zvanična posjeta Direkciji za zaštitu i spašavanje Makedonije.

Dekan Fakulteta prof. dr Nedžad Korajlić i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja prof. dr Ratko Duev, te direktor Federalne uprave civilne zaštite g-din Fahrudin Solak, održali su 22. novembra 2017. godine radni sastanak sa direktorom Direkcije, g-dinom Adnanom Džaferoski. Na sastanku je iskazana spremnost za intenzivnu saradnju, te razmatrane mogućnosti i pravci budućih aktivnosti. Poseban akcenat dat je na saradnju tokom planirane Međunarodne ljetne škole „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“ koju Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u partnesrtvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja organizuje u junu 2018. Godine u Skopju i Gevgeliji.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS