Posjeta Direkciji za zaštitu i spašavanje Makedonije

December 1, 2017

U okviru brojnih aktivnosti koje je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu imao tokom boravka u Makedoniji, realizirana je i zvanična posjeta Direkciji za zaštitu i spašavanje Makedonije.

Dekan Fakulteta prof. dr Nedžad Korajlić i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja prof. dr Ratko Duev, te direktor Federalne uprave civilne zaštite g-din Fahrudin Solak, održali su 22. novembra 2017. godine radni sastanak sa direktorom Direkcije, g-dinom Adnanom Džaferoski. Na sastanku je iskazana spremnost za intenzivnu saradnju, te razmatrane mogućnosti i pravci budućih aktivnosti. Poseban akcenat dat je na saradnju tokom planirane Međunarodne ljetne škole „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“ koju Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u partnesrtvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja organizuje u junu 2018. Godine u Skopju i Gevgeliji.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a