PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

28.11.2017. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Omer Gabela, MA

TEMA: ”TEORIJSKO - METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI”

KOMISIJA:

  1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Dževad Termiz, doktor nauka socijalnog rada, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Socijani rad”, mentor;

  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Amfiteatar PDS

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS