PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

November 16, 2017

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

28.11.2017. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS)

 

KANDIDAT: Omer Gabela, MA

 

TEMA: ”TEORIJSKO - METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Dževad Termiz, doktor nauka socijalnog rada, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Socijani rad”, mentor;

  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Amfiteatar PDS

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije