Poziv za učešće studenata iz Banja Luke i Sarajeva u realizaciji predstave


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u sklopu svojih aktivnosti usmjerenih ka prevenciji i suprostavljanju nasilnom ekstremizmu raspisuje

POZIV

za učešće studenata iz Banja Luke i Sarajeva u realizaciji predstave

Poziv se odnosi na studente sljedećih fakulteta:

Univerzitet u Banjoj Luci: Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Fakultet bezbjednosnih nauka, Akademija umjetnosti

Univerzitet u Sarajevu: Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet, Akademija scenskih umjetnosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju: Fakultet za političke nauke i međunarodne odnose i Sarajevska filmska akademija

Prije početka takmičenja za najbolju predstavu, biti će organizovane radionice u Banja Luci i Sarajevu na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu koju će voditi stručnjaci sa iskustvom u primijenjenim umjetnostima, kao i psihologiji, sigurnosti i pitanjima nasilnog ekstremizma. Tokom radionica studenti će se upoznati sa različitim pristupima proučavanja nasilnog ekstremizma kao i njihovim pojedinačnim i grupnim ulogama u prevenciji ovog negativnog fenomena.

Nakon radionice, studenti različitih disciplina će u grupama do pet članova raditi na razvoju scenarija i predstave sa kojom će učestvovati na takmičenju, a koja će prezentirati njihovo viđenje puta pojedinca ka nasilnom ekstremizmu, sa posebnim osvrtom na različite vrste radikalizacije prema nasilju.

Odabir tri najbolja scenarija i predstave će vršiti komisija koju čine ugledni stručnjaci iz oblasti primjenjenih umjetnosti, psihologije, sigurnosti i pitanja nasilnog ekstremizma. Najbolji radovi će biti nagrađeni informatičkom opremom, kako slijedi:

Nagrada za I mjesto: tablet x 5 (po jedan za svakog člana grupe)

Nagrada za II mjesto: pametni telefon x 5 (po jedan za svakog člana grupe)

Nagrada za III mjesto: eksterna memorija x 5 (po jedan za svakog člana grupe)

Pobjednički scenario će biti produciran u profesionalni kratki film.

INFO: Broj učesnika/ca na treningu je ograničen. Iz tog razloga vas pozivamo da nam što ranije pošaljete vaše prijave na selma.hodzic@osce.org najkasnije do 05.11.2017. godine. U predmetu poruke navesti „Prijava za takmičenje“. Prijavni list se nalazi u prilogu. Za više informacija nas možete kontaktirati na navedeni mail.

Prijavljeni studenti će biti blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja radionica:

Banja Luka 11. – 12. novembar 2017. godine

Sarajevo 17. – 18. novembar 2017. godine

OSCE Brošura

Prijavni list

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS