Održana Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Crimen, Forensis, Securitas – CFS 2017“ 5. – 6.

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani kriminalističkih nauka“, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 5. oktobra 2017. godine svečano je otvorena Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Crimen, Forensis, Securitas – CFS 2017“.

Ovogodišnja Konferencija po prvi puta nije bila tematska, već naprotiv, kroz sintagmu “Crimen - Forensis - Securitas”, odnosno kroz široku lepezu kriminologije, kriminalistike i sigurnosnih studija uopšte, u potpunosti otvara prostor za funkcionalnu multidisciplinarnost. Upravo je to jedan od razloga velikog broja pristiglih i objavljenih radova što je ovu Konferenciju činilo još uspješnijom.

Organizatori su okupili veliki broj naučnika i stručnjaka iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, kao i predstavnika agencija za provedbu zakona koji su kroz paralelne sesije najveći naglasak posvetili diskusijama koje se tiču regionalnih sigurnostih izazova. Jedna od sesija je održana na engleskom jeziku. Konferenciji je prisustvovalo oko 120 gostiju i učesnika, sa 30 radova.

Tokom obraćanja medijima upriličenom povodom otvaranja Konferencije prisutnima su se obratili dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Nedžad Korajlić, predsjednik Naučnog i programskog odbora Konferencije i rukovodilac Instituta CriminalEast prof. dr Elmedin Muratbegović, ministar sigurnosti/bezbjednosti BiH g. Dragan Mektić te rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Rifat Škrijelj.

Na otvaranju Konferencije brojne zvanice i učesnike pozdravili su dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Rifat Škrijelj, ministar sigurnosti/bezbjednosti BiH g. Dragan Mektić te ministar Unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g. Vedran Mulabdić.

Tokom plenarne sesije učesnicima su se prigodnim predavanjima obratili prof. dr Elmedin Muratbegović i prof. dr Jasmin Ahić, prodekan za nauku na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Prof. dr Elmedin Muratbegović se u svom izlaganju prisjetio početaka Fakulteta, te dao osvrt na ostvareni napredak na polju nastavnog i naučnoistraživačkog rada. U tom smislu, apostrofirao je status kriminalistike kao posebne naučne oblasti u međunarodnim okvirima. U svom izlaganju prof. dr Jasmin Ahić je dao kratak teorijski prikaz pojmova radikalizma i ekstremizma, te se osvrnuo na medijski i politički diskurs ka ovim pitanjima u Bosni i Hercegovini, Evropskoj uniji i državama u okruženju.

Tokom svih izlaganja posebno je naglašen značaj koji za Fakultet, Univerzitet i širu društvenu zajednicu ima održavanje predstojeće naučne konferencije Evropskog kriminološkog udruženja koja se od 29. 8. – 1. 9. 2018. godine održava u Sarajevu, a kojoj smo domaćini.

Drugi konferencijski dan obilježila su izlaganja učesnika kroz paralelne sesije te su doneseni i odgovarajući zaključci koji su prezentirani prilikom zatvaranja Konferencije.

Medijske izvještaje o realizovanoj Konferenciji možete pronaći na sljedećim linkovima:

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS