KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA -DOKTORSKI STUDIJ - TREĆI UPISNI ROK

December 19, 2017

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17),  člana 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski studij) Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-622/13 od 06.03.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-3672/17 od 24.05.2017. godine, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 03-02-2077/17 od 04.05.2017. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-20206-1/17 od 02.06.2017. godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje


KONKURS za upis  studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2017/2018. godini u trećem upisnom roku

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a