Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prisustvovali konferenciji pod nazivom „Sveobuhvatni pristup nacionalnoj sigurnosti, suočavanje sa savremenim izazovima u Bosni i Hercegovini i regiji u svjetlu NATO saradnje i partnerstva“

September 27, 2017

U zajedničkoj organizaciji Komisije za NATO integracioni proces BiH i Centra za sigurnosne studije, uz podršku Odjela javne diplomatije sjedišta NATO-a, u utorak, 26.09.2017.godine u Sarajevu, održana je konferencija pod nazivom „Sveobuhvatni pristup nacionalnoj sigurnosti, suočavanje sa savremenim izazovima u Bosni i Hercegovini i regiji u svjetlu NATO saradnje i partnerstva“. Sudionici skupa razmatrali su različite modalitete saradnje na planu jačanja nacionalne sigurnosti država, u odnosu na pojave koje spadaju pod tradicionalne sigurnosne prijetnje, kao što su prirodne i druge katastrofe, ali i u kontekstu novih globalnih sigurnosnih izazova, uključujući nasilni ekstremizam, terorizam, radikalizam, organizirani i cyber- kriminal. Na poziv Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine aktivno učešće uzeli su i studenti našeg Fakulteta: Gordana Vasić i Amina Smailhodžić, studentice trećeg ciklusa studija, Dževad Terzić student drugog ciklusa studija, Amra Hodo i Nejra Halilović studentice prvog ciklusa studija.

Studenti su prisustvovali na konferenciji u pratnji asistentice pri Katedri za sigurnosne studije Nerme Halilović-Kibrić.

Please reload

Izdvajamo