Upis u II ciklus studija


Prijave na Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija podnose se u Službi postdiplomskog studija, soba broj 3 (u prizemlju Fakulteta) od 04.09.2017. do 30.09.2017. godine svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.


Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše,

  2. Originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),

  3. Izvod iz matične knjige rođenih,

  4. Uvjerenje o državljanstvu.


KONKURS

ODLUKA VLADE

OBRAZAC PRIJAVE

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS