Upis u II ciklus studija

September 4, 2017


Prijave na Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija podnose se u Službi postdiplomskog studija, soba broj 3 (u prizemlju Fakulteta) od 04.09.2017. do 30.09.2017. godine svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. 

 

Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše, 

  2. Originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), 

  3. Izvod iz matične knjige rođenih, 

  4. Uvjerenje o državljanstvu.

 

KONKURS

ODLUKA VLADE

OBRAZAC PRIJAVE

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije