Uspješna realizacija ljetnih škola u Unsko-sanskom kantonu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je u periodu od 08. do 13. maja 2017. godine uspješno sproveo dva programa cjeloživotnog učenja u Bihaću.

Ljetna škola „Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“ realizirana je u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona, Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, te Radio-televizijom USK.

Akademsko osoblje Fakulteta, profesori i saradnici, te akademsko osoblje partnerske institucije Veleučilišta Velika Gorica, kao i stručnjaci iz prakse, vršili su intenzivnu petodnevnu edukaciju 61 polaznika sa područja cijelog Unsko-sanskog kantona, i to direktora, pedagoga, nastavnika i ostalih zaposlenih u odgojno obrazovnim ustanovama u Kantonu, te pripadnika MUP-a USK.

Ljetna škola „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ realizirana je za u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova USK, te je bila namijenjena isključivo za 20 djelatnika Uprave Policije USK. Edukaciju je vršilo akademsko osoblje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uz kolege sa Univerziteta u Sarajevu, te stručnjake iz prakse iz agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini.

Svi polaznici uspješno su savladali programe cjeloživotnog učenja, o čemu su im po završetku edukacije dodijeljeni certifikati.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije koristi priliku da se svim polaznicima i predavačima zahvali na uspješno obavljenim programima, a posebnu zahvalnost ovim putem iskazujemo Vladi Unsko-sanskog kantona i resornim ministarstvima, koji su prepoznali značaj kontinuiranih edukacija za djelatnike javnih ustanova, imajući u vidu nove sigurnosne izazove sa kojima se suočavaju zaposleni u odgojno obrazovnim ustanovama, kao i policijski službenici u svom svakodnevnom radu.

Medijski izvještaji o ljetnim školama mogu se pogledati u nastavku:

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS