Posjeta predstavnika Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći

April 28, 2017

Predstavnici Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći: prof. dr. Ibish Mazreku, prorektor za međunarodnu saradnju, i prof. dr. Halit Shabani, dekan Fakulteta biznisa, posjetili su u petak 28. aprila 2017. godine Univerzitet u Sarajevu, gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorima prof. dr. Aidom Hodžić i prof. dr. Željkom Šainom.

U toku susreta je razgovarano o budućoj saradnji, te je izraženo zadovoljstvo što je u januaru 2017. godine potpisan Sporazum o uspostavljanju institucionalne saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, kojim se omogućava saradnja kroz umrežavanje i razmjenu studenata i nastavnog osoblja, rad na istraživanju, posjete i razmjene iskustava, organizaciju zajedničkih konferencija, kongresa i seminara, razmjenu stručne literature, udžbenika i ostalih publikacija.

 

Posebna pažnja je posvećena razgovorima o saradnji fakultetā Univerziteta „Haxhi Zeka“ sa Ekonomskim fakultetom i Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, koje će predstavnici ovog univerziteta posjetiti tokom svog boravka u Sarajevu. Nakon posjete Rektoratu Univerziteta u Sarajevu organiziran je susret sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta, pri čem je planirano potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji između Ekonomskog fakulteta i Fakulteta biznisa u Peći, na kojem se nastava odvija i na bosanskom jeziku. Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije predstavnici Univerziteta „Haxhi Zeka“ će se susresti sa dekanom prof. dr. Nedžadom Korajlićem.
 

Please reload

Izdvajamo