Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prisustvovali konferenciji pod nazivom „Oblikovanje naše zajedničke budućnosti“

April 11, 2017

Bosna i Hercegovina i Republika Austrija organizivale su  konferenciju ministara unutrašnjih i vanjskih poslova pod nazivom „Oblikovanje naše zajedničke budućnosti“, u petak, 07.04.2017.godine u Sarajevu. Ovaj skup je predstavljao nastavak aktivnosti sa konferencije održane u martu 2015.godine u Beču i usvojene Bečke deklaracije – Borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. Cilj konferencije je bio analiza mjera koje su poduzimane u protekle dvije godine, te planiranje budućih koraka u borbi protiv terorizma i radikalizma. Na konferenciji su učestvovali predstavnici 13 zemlja iz regiona i EU, te EUROPOL-a, OSCE-a, nevladinog sektora, akademske zajednice i mladih. Na poziv Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine aktivno učešće uzeli su i studenti našeg Fakulteta: Gordana Vasić, studentica trećeg ciklusa studija, Mirela Mujović, studentica drugog ciklusa studija, Kenan Hodžić, Adela Plivčić, Amra Hodo i Imran Polovina studenti prvog ciklusa studija. 

1/3

Studenti su učestvovati na konferenciji u pratnji asistentice na Katedri za sigurnosne studije Nerme Halilović-Kibrić.
 

Please reload

Izdvajamo