Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović razgovarao sa studentima završne godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

March 31, 2017

Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) bila je tema o kojoj je parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, koji je danas u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razgovarao sa studentima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. 

Tokom sastanka Šiljegović je studente upoznao sa odredbama Zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku BiH, te sa najvažnijim elementima Izvještaja o radu ovog nezavisnog tijela PSBiH u prethodnoj godini. Posebno je naglasio važnost terenskih posjeta koje je Ured parlamentarnog vojnog povjerenika imao u svom dosadašnjem radu u sklopu nadzora na poštivanjem osnovnih ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta u OSBiH.

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije posebno interesovanje iskazali su za uslove života profesionalnih vojnih lica u jedinicama OSBiH, te za probleme sa kojima se pripadnici ovih jedinica susreću u svom svakodnevnom radu. 

Tokom sastanka razgovarano je i procesu demokratske kontrole odbrambeno – sigurnosnog sektora u našoj zemlji, kao i o saradnji koju na tom polju parlamentarni vojni povjerenik u svom radu ima sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost BiH. ( 

Please reload

Izdvajamo