Međunarodna zimska škola – Korporativna sigurnost i zaštita

Program „Međunarodna Zimska škola – Korporativna sigurnost i zaštita“, koji uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo provodi Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz R Hrvatske, realiziraće se u periodu od 13. do 18. februara 2017. godine na našem fakultetu i na Bjelašnici, u hotelu „Maršal“.

Za učešće u ovoj Međunarodnoj Zimskoj školi prijavljeno je više od 40 polaznika, i to profesionalaca i praktičara iz institucija i organizacija čiji je djelokrug širi kontekst sigurnosti, te studenata iz Hrvatske i iz cijele Bosne i Hercegovine. Predavači iz regije, akademsko osoblje i stručnjaci iz prakse, sprovodiće intenzivnu petodnevnu teoretsku i praktičnu obuku polaznika u cilju savladavanja programa korporativne sigurnosti i zaštite.

Kao društveno odgovorna visokoobrazovna ustanova, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kontinuirano kreira nove programe, kao doprinos funkcionalnoj edukaciji kadra iz sistema zaštite i sigurnosti, imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove, te gotovo svakodnevne krizne situacije.

Strateški partneri u realizaciji ovog projekta su MICROSOFT Bosna i Hercegovina, te Agencija za zaštitu ljudi i imovine DSC. Takođe, partneri u provođenju programa su i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Privredna komora Kantona Sarajevo, JKP ZOI 84, Hotel „Maršal“, IPA Sarajevo, Magazin A&S Adria.

Takođe, partneri u realizaciji ovog programa su i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak.

Press konferencija povodom otvaranja Međunarodne Zimske škole održaće se u ponedjeljak, 13.02.2017. godine, u 15:00 sati, na kojoj je predviđeno da se obrate predstavnici Fakulteta i ostalih partnerskih institucija, te prezentuju značaj ovog regionalnog akademskog programa, i značaj kontinuirane edukacije iz oblasti korporativne sigurnosti. Svečano otvaranje Zimske škole održaće se istog dana u 15:45 sati u Amfiteatru PDS, u prizemlju Fakulteta.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS