POSJETA MINISTRA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE FAKULTETU ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

February 10, 2017

U četvrtak, 09. februara 2017. godine ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, posjetio je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Pored ministra Mektića, sastanku sa rukovodstvom Fakulteta prisustvovali su i šef kabineta Igor Golijanin, te Samir Rizvo, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

 

Na sastanku je iskazana spremnost za uspostavom saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Razgovarano je o modalitetima budućih aktivnosti, primarno putem zajedničkog učešća u različitim naučnoistraživačkim projektima, organiziranja konferencija i okruglih stolova, te učešća akademskog osoblja Fakulteta u analizama i izradama različitih strateških dokumenata Ministarstva. Ministar Mektić istakao je značaj angažmana akademske zajednice u  što kvalitetnijim odgovorima na sve učestalije  i sve složenije sigurnosne izazove sa kojima  se susreće Bosna i Hercegovina, kao i važnost obrazovanja studenata na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kao budućeg kadra u agencijama za provedbu zakona.

 

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Nedžad Korajlić, izrazio je zahvalnost na prepoznavanju Fakulteta kao partnera Ministarstva sigurnosti BiH u budućim aktivnostima, te ovom prilikom uručio zahvalnicu ministru Mektiću za dosadašnju i buduću uspješnu saradnju. Takođe, dekan Korajlić je ministru i njegovim saradnicima uručio i zvanične značke Fakulteta.

 

Zaključeno je da će u narednim danima u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, te da će uskoro početi realizacija konkretnih aktivnosti.

 

U ime Fakulteta, pored dekana Korajlića, sastanku su prisustvovali prodekan za nauku prof. dr Jasmin Ahić, prodekan za nastavu prof. dr Admir Hadžikadunić, prodekan za finansije doc. dr Goran Kovačević, rukovodilac Instituta „CriminalEast“ prof. dr Elmedin Muratbegović, te sekretar Instituta Ermina Bakić.

Please reload

Izdvajamo