MUP Kantona Sarajevo i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije potpisali Memorandum o razumijevanju i Sporazum o saradnji

December 26, 2016

 

Nastojeći što konkretnije i kvalitetnije odgovoriti učestalim  i sve složenijim sigurnosnim izazovima, sa kojima  se svakodnevno susreću nadležne službe  MUP-a Kantona Sarajevo, a  uz prethodno usaglašene principe rada i djelovanja,  danas je u prostorijama MUP-a KS  potpisan “Memorandum o razumijevanju” i “Sporazum o saradnji”  MUP-a Kantona Sarajevo i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Ove značajne dokumente, kojima se regulira buduća saradnja i uzajamna pomoć dvije institucije na polju poboljšanja efikasnosti u borbi protiv svih oblika kriminala i protivpravnih oblika ponašanja,  je u ime MUP-a Kantona Sarajevo potpisao ministar Vedran Mulabdić, a u ime Fakulteta za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije,  dekan, prof. dr. Nedžad Korajlić.

 

 

Više detalja na MUP KS

Please reload

Izdvajamo