Konferencija o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je u suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini održao Konferenciju o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi na kojoj je devet autora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije prezentiralo svoje radove o zločinima iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi pred više od sedamdeset regionalnih stručnjaka.


„Zločini iz mržnje, shvaćeni kao krivična djela motivirana mržnjom, odnosno predrasudom prema određenoj skupini, iznimno su štetni jer narušavaju temelje društva i povjerenje među zajednicama. No, u bosanskohercegovačkom i regionalnom kontekstu, takva su djela osobito opasna jer imaju potencijal da multipliciraju već postojeće napetosti, te da otežaju uspostavljanje povjerenja i istinski oporavak društva u cjelini.


S druge strane, naslijeđe ratnog sukoba tokom devedesetih godina prošlog stoljeća, podijeljenost društva, dominacija kolektivnih identiteta, svakodnevno medijsko propagiranje netrpeljivosti (i mržnje), dovode do percepcije sveprisutnosti, ali i općeprihvaćenosti i “normalnosti” incidenata motiviranih mržnjom kako u bosanskohercegovačkom društvu tako i u regionu.


Upravo iz tih razloga stalno unapređenje prevencije i represije ove iznimno opasne društvene pojave se nameće kao imperativ. Uspješna realizacija navedenoga iziskuje prevazilaženje ustaljenih okvira bavljenja određenom problematikom i iznalaženje novih načina saradnje na problematiziranju i polemiziranju određenih pojava. Upravo višedimenzionalnost koncepta zločina iz mržnje zahtjeva sagledavanje ovog problema kako sa naučnog, tako i sa stručnog aspekta kombinirajući stečena iskustva i znanja, a sve u cilju kreiranja novih načina prevencije i represije ove iznimno štetne društvene pojave.


U tom svjetlu potrebno je istaći da Konferencija o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi organizirana od strane Misije OSCE-a u BiH i FKKSS,UNSA predstavlja veoma značajan primjer suradnje akademske zajednice i praktičara na regionalnom nivou. Mišljenja sam i nadam se da će Konferencija poslužiti kao platforma za razmjenu naučnih i stručnih iskustava iz domene zločina iz mržnje kako u BiH, tako i u Regionu te da će polučiti ideje za unapređenje borbe protiv ovog fenomena kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. Pored toga autputi Konferencije koji će biti dostupni široj javnosti u vidu publikacije prezentiranih radova će u značajnoj mjeri upotpuniti manjak literature koja je rezultanta zajedničkog rada teoretičara i praktičara iz odnosne oblasti.„ ističe Prof. dr. Nedžad Korajlić, Dekan FKKSS, UNSA.


Radovi prezentirani na Konferenciji će biti objavljeni u posebnoj publikaciji Fakulteta koja će poslužiti praktičarima u regionu da adekvatno odgovore na ovaj fenomen te pokrenuti daljnju akademsku diskusiju i promišljanja.


Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS