OTVORENJE MEĐUNARODNE LJETNE ŠKOLE „UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA“

Međunarodna Ljetna škola „Upravljanje u kriznim situacijama“, koju u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske organizuje Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, realizira se u periodu od 15. do 21. jula 2016. godine.

Za učešće u ovoj Međunarodnoj Ljetnoj školi prijavljeno je više od 70 polaznika, i to profesionalaca i praktičara iz organizacija čiji je djelokrug širi kontekst sigurnosti, djelatnika i volontera nevladinog sektora, te studenata iz Hrvatske, Srbije, sa Kosova i iz cijele Bosne i Hercegovine. Predavači iz regije, akademsko osoblje i stručnjaci iz prakse, sprovodiće intenzivnu sedmodnevnu teoretsku i praktičnu obuku polaznika u ciju savladavanja programa upravljanja u kriznim situacijama. Pored Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, partneri u realizaciji ovog regionalnog projekta su i Federalna uprava civilne zaštite i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske. Takođe, podršku u sprovođenju programa iskazali su i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, te Crveni križ/krst Federacije BiH, a iz Republike Hrvatske takođe i Hrvatska vatrogasna zajednica i Grad Velika Gorica.

Takođe, partneri u realizaciji ovog programa su i Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Univerzitet AAB iz Prištine, Visoka škola „Logos centar“ Mostar, Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, te Centar za društvena istraživanja Burč Univerziteta.

Press konferencija povodom otvaranja Međunarodne Ljetne škole održaće se u subotu, 16.07.2016. godine, u 09:30 sati, na kojoj je predviđeno da se obrate predstavnici Fakulteta i ostalih partnerskih institucija, te prezentuju značaj ovog regionalnog akademskog programa, i značaj međuregionalne saradnje u postupanju i upravljanju u kriznim situacijama.

Pored ovih aktivnosti, biće riječi i o novom zajedničkom master studiju „Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru“, koji od oktobra pokreće Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa partnerima, kao jedinstven studijski program na prostoru Bosne i Hercegovine.

Upravo imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove kao što su terorizam, oružani sukobi, migracijska i izbjeglička kriza, te gotovo svakodnevne krizne situacije, te prepoznajući značaj dobre pripremljenosti svih struktura na hitne odgovore, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kreirao je ove akademske programe, kao doprinos funkcionalnoj edukaciji kadra iz sistema zaštite i sigurnosti.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS