Aktuelni konkursi za akademsku i administrativnu mobilnost Erasmus+ program


Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za period 2014–2020. godine. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoobrazovnih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana.

Jedna od ključnih aktivnosti ovog programa jeste međunarodna kreditna mobilnost koja podrazumijeva ograničeni period studiranja u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu). Na osnovu odobrenih međuinstitucijskih sporazuma sa partnerskim univerzitetima, stvoreni su uvjeti za akademsku i administrativnu mobilnost od zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.

Trenutno su aktuelni konkursi na koje se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu mogu prijaviti kako bi obavili akademsku i administrativnu mobilnost na jednom od partnerskih univerziteta u trajanju od 1 do 2 semestra (za studente), odnosno 5-28 dana za nastavno i administrativno osoblje:

1. Tehnički univerzitet „Middle East“ u Ankari – 1. 4. 2016. godine

2. Univerzitet u Latviji – 1. 4. 2016. godine

3. Univerzitet u Groningenu – 4. 4. 2016. godine

4. Sveučilište u Zagrebu – 8. 4. 2016. godine

5. Univerzitet u Portu – 10. 4. 2016. godine

6. Univerzitet u Granadi – 15. 4. 2016. godine

7. Univerzitet „Matej Bel“, Banska Bistrica – 15. 4. 2016. godine

8. Univerzitet „Aristotel“ u Solunu – 15. 4. 2016. godine

9. Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu – 15. 4. 2016. godine

10. Univerzitet Middlesex – 15. 4. 2016. godine

11. Univerzitet u Poitiersu – 25. 4. 2016. godine

12. Univerzitet u Jyväskyli – 29. 4. 2016. godine

13. Politehnički univerzitet u Bariju – 13. 5. 2016. godine

14. Univerzitet u Bolonji – 13. 5. 2016. godine

15. Univerzitet Nova Lisboa – 13. 5. 2016. godine

16. Univerzitet u Heidelbergu – 20. 5. 2016. godine

17. Univerzitet u Mariboru – 20. 5. 2016. godine

18. Univerzitet u Almeriji – 27. 5. 2016. godine

19. Univerzitet u Lundu – 27. 5. 2016. godine

20. Tehnički univerzitet u Rigi – 1. 6. 2016. godine

S obzirom da je riječ o univerzitetima koji pokrivaju dvije ili više studijskih oblasti, te poštujući principe transparentnosti prilikom objave i odabira kandidata, Služba za međunarodnu saradnju je objavila konkurse na svojoj web stranici www.erasmus-unsa.ba za akademsku 2016/2017. godinu, podijelivši konkurse u dvije kategorije:

- za studente: http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi-za-studente/

- za akademsko/administrativno osoblje: http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi-za-staff/

Na linkovima svi zainteresirani mogu naći potrebne informacije o dostupnim stipendijama i kojoj kategoriji studenata odnosno osoblja su dostupni, iznosu stipendija, procesu prijave i ostalim relevantnim informacijama.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS