Potpisan Sporazum o saradnji GPBiH i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nedžad Korajlić 25.1.2016. godine u Glavnom uredu GPBiH potpisali su Sporazum o saradnji. Ovim Sporazumom želi se unaprijediti saradnja zajedničkim projektima i aktivnostima u cilju rješavanja pitanja od zajedničkog interesa. Sporazum podrazumijeva naučnostručnu saradnju u edukaciji i usavršavanju studenata. Također, i organizaciju specijalističkih kurseva, seminara i vježbi za zaposlene u GPBiH. Sporazum predviđa i stručnu pomoć u istraživanju za potrebe naučnih, magistarskih i doktorskih radova policijskih službenika. Također, i razmjenu stručnih osoba u cilju unapređenja izrade strateških dokumenata.

Direktor Zoran Galić i dekan Nedžad Korajlić iskazali su zadovoljstvo zbog danas ozvaničenog nastavka saradnje čiji konačni cilj jeste razvoj struke i nauke. Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i zamjenik direktora GPBiH Zijad Srabović i pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Slobodan Krstić. U delegaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, uz dekana, bili su i prodekan za nauku, prof. dr. Jasmin Ahić, direktor Instituta za nauku Criminal East, prof. dr. Muhamed Budimlić i sekretarka Instituta Ermina Bakić.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS