Perspektive i dileme reforme sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa partnerima Pravnim fakultetom Univerziteta u Bihaću i Udruženjem medijatora Bosne i Hercegovine je 11. januara 2016. godine u prostorijama Fakulteta realizovao okrugli sto na temu „Perspektive i dileme reforme sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini“.

Zaštita interesa žrtava krivičnih djela smatra se jednom od temeljnih funkcija krivičnog pravosuđa a koja je prepoznata čitavim nizom međunarodnih dokumenata predloženih od strane međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda, zatim Vijeća Evrope te Evropske unije. Na osnovu prijedloga Evropske Komisije, 25. oktobra 2012. donesena je Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda o pravima, potpori i zaštiti žrtava krivičnog djela. Minimalnim pravilima koja se Direktivom uspostavljaju osigurava se, inter alia, poštovanje prema žrtvama, pravovremeno informisanje o njihovim pravima i slučaju te aktivno sudjelovanje u postupku. Žrtvama se isto tako u svakoj državi članici osigurava potpora s ciljem da se one kao žrtve (uključujući djecu) kojima je zbog ranjivosti potrebna posebna zaštita, prepoznaju i primjereno zaštite.

Zaštita prava žrtava krivičnih djela postala je nezaobilazni zahtjev i pokazatelj uspješnosti rada organa unutrašnjih poslova i pravosuđa. Evropski krug država u najvećoj mjeri teži zaštiti prava onih koje krivična djela najviše pogađaju. Kako Bosna i Hercegovina pretendira da postane članicom ovog kruga, to je neophodno, iako u trenutnoj fazi približavanja Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama ne i pravno obavezno, da Bosna i Hercegovina uskladi svoje zakonodavstvo o zaštiti žrtava krivičnih djela sa važećom evropskom regulativom. Svrha okruglog stola proizašla je upravo iz težnje da okupi sve relevantne institucije (vladine i nevladine) i pojedince koji mogu pomoći u ostvarivanju promjena u korist žrtava u Bosni i Hercegovini.

Predlagač i inicijator Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa partnerima predlaže promjene de lege lata radi usklađivanja sa evropskim pravnim normativima i standardima u vezi sa pomoći, podrškom, zaštitom i ostvarivanjem adekvatne moralne i materijalne satisfakcije za žrtve u Bosni i Hercegovini.

Okrugli sto rezultovati će predlaganjem inicijative za reformu sistema zaštite žrtava čiji će potpisnici biti svi njegovi učesnici, a koja će nakon potpisivanja sporazuma o saradnji u realizaciji Državne strategije za reformu sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini biti razrađena kroz Okvirni akcioni plan baziran na usvojenim zaključcima sa okruglog stola.

POZIVNO PISMO, ZAKLJUČCI I INICATIVA SA SKUPA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS