Saradnja sa Visokom policijskom školom MUP RH u Zagrebu

Tijekom ovog tjedna, realizirana je međunarodna razmjena predavača Visoke policijske škole iz Zagreba i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta iz Sarajeva. Suradnja između navedenih znanstveno obrazovnih tijela temelji se na bilateralnom sporazumu, koji je potpisan 2014. godine i riječ je o nastavku pozitivne suradnje, prvenstveno na područjima kriminalistike i kriminologije.

U ponedjeljak, 14. prosinca predavači iz Sarajeva, Doc. Dr. Muamer Kavazović, Doc. Dr. Marija Lučić-Ćatić, Doc. Dr. Dina Bajraktarević Pajević i Predrag Puharić, dipl. krim. gostovali su na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, gdje su održali predavanjaredovnim studentima II i III godine stručnog studija. Nadalje, u četvrtak, 17. prosinca, hrvatski predavači, Prof. dr. Ksenija Butorac, Dr. sc. Ante Orlović, Mr. sc. Renata Odeljan i Damir Maračić struč. spec. crim. gostovali su u Sarajevu, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kojom prigodom su održali predavanja studentima II, III i IV godine studija.

Osim samih predavanja, hrvatski i bosansko-hercegovački predavači, zajedno s voditeljima navedenih studija, razgovarali su o mogućnostima unaprjeđenja dosadašnje suradnje, prvenstveno kroz program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport „Erasmus+“.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS