Strategija borbe protiv korupcije: perspektive BiH i SAD


Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa dekanom prof. dr Nedžadom

Korajlićem i prof. dr Harisom Halilovićevem u društvu sa Nj. E. Maureen Cormack Ambasadoricom

SAD-a u Bosni i Hercegovini tokom Simpozija “Strategija borbe protiv korupciije: perspektive BiH i SAD”.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS