Strategija borbe protiv korupcije: perspektive BiH i SAD

December 9, 2015

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa dekanom prof. dr Nedžadom 

Korajlićem i prof. dr Harisom Halilovićevem u društvu sa Nj. E. Maureen Cormack Ambasadoricom  

SAD-a u Bosni i Hercegovini tokom Simpozija “Strategija borbe protiv korupciije: perspektive BiH i SAD”.

Please reload

Izdvajamo

Direktor FUCZ Fahrudin Solak studentima Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu održao predavanje o sistemu CZ u FBiH i ulozi i položaju FUCZ

November 13, 2019

1/10
Please reload

Najnovije