Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju

Danas je u prostorijama JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i JU „Kantonalni centar za socijalni rad. “ Sporazum je u ime Centra potpisao direktor Centra Mr.sci Adnan Podžo, a u ime Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije dekan Fakulteta, prof.dr. Nedžad Korajlić .

Ovim Sporazumom se uspostavlja saradnja u obalasti maloljetničkog prestupništva i trgovine ljudime i to kroz mogućnost organizovanja zajedničkih: konferencija, edukacija, seminara, radionica, simpozijuma, okriglih stolova, kao i mogućnost; izrade naučno-istraživačkih projekata, razmjene akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima, te realizacije drugih aktivnosti od zajedničkog interesa za strane potpisnice.

Više

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS