Mediji o XV Danima kriminalističkih nauka

October 2, 2015

 

(od 18. minute)

 

 

 

 

(od 27. minute)

 

 

 

 

(od 11. minute)

 

 

 

 

 

(od 15. minute)

 

 

 

 

 

(0d 17. minute)