ODRŽAN OKRUGLI STO “SOCIJALNA KONTROLA – PROBLEMI, PERSPEKTIVE I DILEME”

Na okruglom stolu koji je organizirala Katedra za kriminologiju, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, na temu (naziv teme prijedlog je prof.dr. Elmedina Muratbegovića, poziv specijalnog gosta prof.dr. Vesne Nikolić-Ristanović ideja i realizacija doc.dr. Azra Adžajlić-Dedović) “Socijalna kontrola – problemi, perspektive i dileme” učestvovali su predstavnici:

 • Univerziteta u Zenici,

 • Univerziteta u Tuzli,

 • Fakulteta političkih nauka Univerzitet u Sarajevu,

 • Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu,

 • Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

 • Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo,

 • Centar za socijalni rad Ilidža,

 • Centar za socijalni rad Novi grad,

 • Centar za socijalni rad Hadžići,

 • Centar za socijalni rad Ilijaš,

 • Centar za socijalni rad Novo Sarajevo,

 • Centar za scoijalni rad Stari grad,

 • Centar za socijalni rad Trnovo,

 • Centar za socijalni rad Ilijaš,

 • NVO “Transparency Internacionale” Sarajevo,

 • NVO “Žene ženama” Sarajevo,

 • Kaznenopopravni zavod Sarajevo,

 • Kaznenopopravni zavod Zenica,

 • Državna agencija za koordinaciju policijskih tijela,

 • SIPA – Državna agencija za istrage i zaštitu,

 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,

 • MUP Kanton Sarajevo,

 • European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina,

 • profesori i studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Zaključci sa ovog okruglog stola i svi radovi prijavljenih učesnika biti će objavljeni u posebnom broju „Kriminalističkih tema“ do 1. maja 2013. godine! Rok za dostavu: 15.april 2013. godine.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
 • Facebook Clean
 • YouTube Clean
 • Google+ Clean
 • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS