ODRŽANO PREDAVANJE PREDSTAVNIKA ICTY NA FKKSS

April 14, 2015

„FORMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AT THE ICTY, INCLUDING JOINT CRIMINAL ENTERPRISE AND COMMAND RESPONSIBILITY“ – G. WAYDE PITTMAN, ICTY SENIOR LEGAL OFFICER

 

 25. marta od 10:00 do 12:00 održano je predavanje predstavnika Međunarodnog krivičnog suda za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Uvažene predstavnike ovog Suda dočekali su prof.dr. Sakib Softić, ekspert za međunarodno krivično pravo i doc.dr. Jamin Ahić, prodekan za nastavu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Predstavnici Međunarodnog krivičnog suda za zaločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine poklonili su svim prisutnim studentima i biblioteci Fakulteta dva izdanja Suda pod nazivom „Procjena naslijeđa MKSJ“ (autor Richard H. Steinberg) i Globalno naslijeđe MKSJ (transkript konferencije Haag, 15. i 16. novembar 2011. god.)!

Gosti su zadovoljni prijemom izrazili želju da se saradnja nastavi!

 

Prezentacija - INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload