ODRŽAN OKRUGLI STO “SOCIJALNA KONTROLA – PROBLEMI, PERSPEKTIVE I DILEME”

April 14, 2015

Na okruglom stolu koji je organizirala Katedra za kriminologiju, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, na temu (naziv teme prijedlog je prof.dr. Elmedina Muratbegovića, poziv specijalnog gosta prof.dr. Vesne Nikolić-Ristanović ideja i realizacija  doc.dr. Azra Adžajlić-Dedović) “Socijalna kontrola – problemi, perspektive i dileme” učestvovali su predstavnici:

 • Univerziteta u Zenici,
 • Univerziteta u Tuzli,
 • Fakulteta političkih nauka Univerzitet u Sarajevu,
 • Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu,
 •  Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
 • Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo,

   

   

   

   

   

   

   

 • Centar za socijalni rad Ilidža,
 • Centar za socijalni rad Novi grad,
 • Centar za socijalni rad Hadžići,
 • Centar za socijalni rad Ilijaš,
 • Centar za socijalni rad Novo Sarajevo,
 • Centar za scoijalni rad Stari grad,
 • Centar za socijalni rad Trnovo,
 • Centar za socijalni rad Ilijaš,
 • NVO “Transparency Internacionale” Sarajevo,
 • NVO “Žene ženama” Sarajevo,
 • Kaznenopopravni zavod Sarajevo,
 • Kaznenopopravni zavod Zenica,
 • Državna agencija za koordinaciju policijskih tijela,
 • SIPA – Državna agencija za istrage i zaštitu,
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • MUP Kanton Sarajevo,
 • European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina,
 • profesori i studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Zaključci sa ovog okruglog stola i svi radovi prijavljenih učesnika biti će objavljeni u posebnom broju „Kriminalističkih tema“ do 1. maja 2013. godine! Rok za dostavu: 15.april 2013. godine.

Please reload

Izdvajamo