Transnacionalno krivično pravo obuhvata pravila međunarodnog i nacionalnog krivičnog prava koja se primjenju na krivična djela koja se mogu povezati sa najmanje dva krivična zakonodavstva. Sve to opravdava novo pozicioniranje transnacionalnog krivičnog prava u prostor između međunarodnog i nacionalnog krivičnog prava kao i njegovo samostalno izlaganje. Udžbenik je namijenjen prvenstveno studentima, ali i svima ostalima koji se bave međunarodnim i nacionalnim krivičnim pravom radi temeljitijeg razumijevanja ove materije.

Transnacionalno krivično pravo

20,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS