Ideja za nastanak ovog rada su sami studenti. Autor je u radu i razgovoru sa njima zapazio da nemaju predstavu o značenju mnogih pojmova što otežaava usvajanje širih perspektiva u socijalnoj patologiji i ostavlja znatne praznine u ukupnoj percepciji predmeta. U kompoziciji rada, autor je nastojao voditi računa da pojmove reducira na njihovo elementarno značenje i zato su tematski povezani u onim diskursima u kojima se javljaju. Sadržaj je jako fleksibilan i prilagodljiv za potrebe studenata jer su naglašeni najvažniji pojmovi i teme u abecednom formatu, što omogućava studentima da ovaj tematski pojmovnik korieste zajedno sa drugim riječnicima, enciklopedijama i izvorima koji im budu na raspolaganju.

Tematski pojmovnik socijalne patologije

20,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS