Raspad mnogonacionalnih evropskih federacija, SSSR-a, Čehoslovačke i SFRJ koji se zbio u posljednjoj deceniji dvadesetog vijeka izbacio je sukcesiju u sam vrh interesovanja pravnika i političara tako je da je postala jedno od najdiskutovanijih pitanja međunarodnog prava. Sukcesija ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu kao jednu od država sukcesora bivše SFRJ obzirom da od teorijskih i praktičnih rješenja pojedinih pitanja zavisi stepen ostvarenja njenih prava i interesa. Kako u bosanskohercegovačkoj pravnoj literaturi nema radova koji bi se na sveobuhvatan način bavili pitanjem sukcesije uopšte kao ni sukcesijom SFRJ, autor je svoj magistarski rad odbranjen 1997. godine doradio i prilagodio za objavljivanje.

Sukcesija u međunarodnom pravu / Sukcesija SFRJ

20,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS