Sadržaj ovog udžbenika usredotočen je na aktuelno stanje u području kriminalističke tehnike a vezano za područje forenzike. Historijski aspekti dozirano su ugrađeni u sadržaj udžbenika radi boljeg razumijevanja vladajućeg stanja i geneze obrađenih instituta u udžbeniku. Autor smatra da će ovaj udžbenik, osim studentima kriminalistike, biti interesantan i drugim konzumentima koji su aktivno uključeni u problematiku rasvjetljavanja krivičnih djela i suzbijanja kriminaliteta.

Primjenjena forenzika

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS