Ova knjiga je nastala s ciljem da se studenti upoznaju sa naučno-teorijskim i normativnim osnovama, odnosno sa praktičnim mjerama i postupcima u spriječavanju kriminaliteta. Ova saznanja u današnjim uslovima, kada je prevencija kriminaliteta u znatnoj mjeri zapostavljena, neophodna su dopuna teorijskoj i stručnoj edukaciji za obavljanje policijske i drugih profesija čiji je zadatak suprotstavljanje kriminalitetu. Autor vjeruje da će neophodne i korisne informacije o prevenciji kriminaliteta u ovoj knjizi naći i svi drugi koji se s naučnog i praktičnog aspetka bave ovim problemom.

Prevencija kriminaliteta (teorijsko-kriminalistički pristup)

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS