Ova knjiga je nastala s ciljem da se studenti upoznaju sa naučno-teorijskim i normativnim osnovama, odnosno sa praktičnim mjerama i postupcima u spriječavanju kriminaliteta. Ova saznanja u današnjim uslovima, kada je prevencija kriminaliteta u znatnoj mjeri zapostavljena, neophodna su dopuna teorijskoj i stručnoj edukaciji za obavljanje policijske i drugih profesija čiji je zadatak suprotstavljanje kriminalitetu. Autor vjeruje da će neophodne i korisne informacije o prevenciji kriminaliteta u ovoj knjizi naći i svi drugi koji se s naučnog i praktičnog aspetka bave ovim problemom.

Prevencija kriminaliteta (teorijsko-kriminalistički pristup)

10,00KMPrice
    0
    • Facebook Clean
    • YouTube Clean
    • Google+ Clean
    • Twitter Clean
    Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

    Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

     

    t. +387 33 561 200 (centrala)

    t. +387 33 561 201 (dekanat)

    f. +387 33 561 216 (fax)

     

    fkn@fkn.unsa.ba

     

     

    © 2015 FKKSS